skip to Main Content
+34 933 013 024 ais@ais-info.org

Informació institucional

Amb aquesta informació institucional, AIS pretén facilitar la consulta i l’accés a la informació de l’entitat dins el marc de la Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern d’acord amb el que disposa la Llei 19/2014 de 29 de desembre.

Informació institucional

Amb aquesta informació institucional, AIS pretén facilitar la consulta i l’accés a la informació de l’entitat dins el marc de la Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern d’acord amb el que disposa la Llei 19/2014 de 29 de desembre.

PDF descarregables (castellà).

PDF descarregables (català).

PDF descarregable (castellà).

PDF descarregable (català).

PDF descarregable (castellà).

PDF descarregable (català).

Registres, certificats i adscripcions

Declarada d’Utilitat Pública. Ministeri de l’Interior. Govern d’Espanya (27 de gener 1993).

Declarada com a centre de Salut Mental al Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris del Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Nº E08643160 (23 agost 2004).

Inscripció en el Registre Nacional d’Associacions. Ministeri de l’Interior. Nº nacional: 38049. Núm provincial: 4820 (30 juliol 1985).

Inscripció en el Cens d’Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut. Generalitat de Catalunya. Nº: 173 (16 juny 1986).

Registre en el Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Nº 000040 (16 juny 1995).

Inscripció en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials. Generalitat de Catalunya. Nº E00110 (28 juny 1988).

Certificat d’Adhesió al Fòrum d’Entitats de les Persones Usuàries de l’Audiovisual. Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

Adhesió al Codi Tipus de la Unió Catalana d’Hospitals.

Inscripció en el fitxer de l’Agència de Protecció de Dades i de l’Agencia Española de Protección de Datos.

Adscrits al Comitè Ètic d’Investigació de la Unió Catalana d’Hospitals.

AIS és membre fundador de la Federació Europea de Centres d’Investigació i Informació sobre Sectes (FECRIS).

AIS forma part del Consell Assessor de la International Cultic Studies Association (ICSA), Estats Units d’Amèrica.

PDF descarregables (castellà).

PDF descarregables (català).

PDF descarregable (castellà).

PDF descarregable (català).

PDF descarregable (castellà).

PDF descarregable (català).

Registres, certificats i adscripcions

– Declarada d’Utilitat Pública. Ministeri de l’Interior. Govern d’Espanya (27 de gener 1993).

– Declarada com a centre de Salut Mental al Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris del Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Nº E08643160 (23 agost 2004).

– Inscripció en el Registre Nacional d’Associacions. Ministeri de l’Interior. Nº nacional: 38049. Núm provincial: 4820 (30 juliol 1985).

– Inscripció en el Cens d’Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut. Generalitat de Catalunya. Nº: 173 (16 juny 1986).

– Registre en el Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Nº 000040 (16 juny 1995).

– Inscripció en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials. Generalitat de Catalunya. Nº E00110 (28 juny 1988).

– Certificat d’Adhesió al Fòrum d’Entitats de les Persones Usuàries de l’Audiovisual. Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

– Adeshión al Codi Tipus de la Unió Catalana d’Hospitals.

– Inscripció en el fitxer de l’Agència de Protecció de Dades i de l’Agencia Española de Protección de Datos.

– Adscrits al Comitè Ètic d’Investigació de la Unió Catalana d’Hospitals.

– AIS és membre fundador de la Federació Europea de Centres d’Investigació i Informació sobre Sectes (FECRIS).

– AIS forma part del Consell Assessor de la International Cultic Studies Association (ICSA), Estats Units d’Amèrica.

Grups de treball

Grup de treball de Joc Patològic i altres addiccions comportamentals del COPC (Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya)

Consell de Redacció de la revista Psicosomàtica i Psiquiatria

Grup de treball amb Mossos d’Esquadra

Grup d’Adolescents i Joves de la Coordinadora de CAS

Grup de la Coordinadora de CAS

Grup de treball de la Taula de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, dins del Pla director de Salut Mental i Addiccions de la Direcció General de Planificació de Salut, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya, atenent una petició del Parlament de Catalunya.

Premis i reconeixements

Premi Herbert L. Rosendale, 2005
en reconeixement pel seu lideratge en l’esforç per preservar i protegir la llibertat individual, lliurat per la International Cultic Studies Association (ICSA).

 

Ajudes a la investigació d’Ignacio H. de Larramendi
de la Fundació Mapfre (2015) per al projecte: “Programa conjunt d’intervenció psicològica i competència familiar per a joves amb addiccions tecnològiques i els seus familiars”.

Col·laboracions i presència en:

Back To Top