skip to Main Content
+34 933 013 024 ais@ais-info.org

Cartera de serveis

AIS ofereix assistència terapèutica a persones amb trastorns de socioaddicció, de dependència emocional o problemes provocats per pràctiques d’abús psicològic o per la pertinença a grups de manipulació psicològica (sectes coercitives). També proporciona assessorament i formació.

Cartera de serveis

AIS ofereix assistència terapèutica a persones amb trastorns de socioaddicció, de dependència emocional o problemes provocats per pràctiques d’abús psicològic o per la pertinença a grups de manipulació psicològica (sectes coercitives). També proporciona assessorament i formació.

Assistència terapèutica

Proporcionem avaluació i assistència de trastorns relacionats amb Addiccions Comportamentals o Socioaddiccions (joc patològic, compra compulsiva, addicció al sexe i problemes relacionats amb tecnologia, com ara videojocs, sexe o compres), Dependència Emocional i Grups de Manipulació psicològica o Sectes Coercitives.

El nostre enfocament

El nostre enfocament és cognitiu-conductual, integrador, i sempre adaptable a l’evolució i necessitats de cada persona. Seguim els protocols i / o les guies clíniques per al tractament de les diferents malalties psíquiques més acceptades, sempre basats en l’evidència.

Assessorament

Podem definir l’assessorament com un espai de consulta confidencial on una persona psicòloga experta, proporcionarà informació i aclarirà dubtes a estudiants, professionals, entitats o altres persones interessades.
00000000000000 0000 000000 0000000000 0000000 0000000 0000. 0000000 000 000000 00000 000 0 00 000 00000 0000000000000.

Consulta confidencial

La informació proporcionada sempre estarà relacionada amb els trastorns i problemes en què AIS és centre expert.

Assistència terapèutica

Proporcionem avaluació i assistència de trastorns relacionats amb Addiccions Comportamentals o Socioaddiccions (joc patològic, compra compulsiva, addicció al sexe i problemes relacionats amb tecnologia, com ara videojocs, sexe o compres), Dependència Emocional i Grups de Manipulació psicològica o Sectes Coercitives.

El nostre enfocament

El nostre enfocament és cognitiu-conductual, integrador, i sempre adaptable a l’evolució i necessitats de cada persona. Seguim els protocols i / o les guies clíniques per al tractament de les diferents malalties psíquiques més acceptades, sempre basats en l’evidència.

Assessorament

Podem definir l’assessorament com un espai de consulta confidencial on una persona psicòloga experta, proporcionarà informació i aclarirà dubtes a estudiants, professionals, entitats o altres persones interessades.

Consulta confidencial

La informació proporcionada sempre estarà relacionada amb els trastorns i problemes en què AIS és centre expert.

Formació

L’equip d’AIS, participa com a docent i proporciona sota demanda diverses formacions a centres educatius, de salut i de seguretat. A més, AIS és centre de pràctiques d’estudiants de grau, postgrau, màster i PIR de diverses universitats.

Cursos de Màster i Postgrau

Back To Top