skip to Main Content
+34 933 013 024 ais@ais-info.org

Capacitacions sobre us problemàtic de pantalles per professionals municipals

La Diputació de Barcelona, sota la Presidència delegada de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, va encarregar a AIS la realització de capacitacions en línia  especialitzades i adreçades a tècnics i tècniques municipals per ampliar els seus coneixements i potenciar les seves competències en prevenció, detecció i abordatge de l’ús problemàtic de les pantalles en adolescents i joves.

La nostra entitat, va realitzar una capacitació tècnica a professionals municipals per l’Ajuntament de Calella. Es va realitzat en línia els dies 30 de novembre i 2 de desembre de 2021.

Posteriorment, els dies 14 i 16 de desembre, es va realitzar una segona capacitació per professionals municipals per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

Back To Top