skip to Main Content
+34 933 013 024 ais@ais-info.org
AIS Realitza Aquest Any Un Projecte D’Atenció, Assessorament, Formació I Prevenció

AIS realitza aquest any un projecte d’Atenció, Assessorament, Formació i Prevenció

Durant aquest any 2019, la nostra entitat està realitzant el següent projecte de continuïtat: «Servei d’Atenció, Assessorament, Formació i Prevenció en l’àmbit de les addiccions comportamentals dirigit a menors i joves adults amb dificultats socials, familiars i professionals».

Aquest projecte ha estat parcialment subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb càrrec a l’assignació del 0,7% de l’IRPF.

Les actuacions realitzades en el marc d’aquest projecte seran gratuïtes per als interessats.

Back To Top